Όλες οι πληροφορίες και οι πόροι που βρίσκονται στο www.rizesagriaselias.gr βασίζονται στις απόψεις, τις γνώσεις και την εμπειρία του συγγραφέα. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των αναγνωστών επισκεπτών αυτού του ιστότοπου διαφωνούν με κάποιο εκ των αναφερομένων ή εκτιμούν πως θίγονται έμμεσα ή άμεσα, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετική ενημέρωση στην ακόλουθη διεύθυνση email: mkogkaki@rizesagriaselias.gr.
Τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αναδημοσιεύονται χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.
Κείμενα ή αρχεία πολυμέσων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν προϊόν παραγωγής ή προώθησης του αυτού και σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο ιδιοκτήτης, το μέσο και η ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης.